Cisco

Các khóa học quản trị mạng Cisco như CCNA, CCNP.... Các khóa học quản trị mạng Cisco như CCNA, CCNP.... Các khóa học quản trị mạng Cisco như CCNA, CCNP.... Các khóa học quản trị mạng Cisco như CCNA, CCNP.... Các khóa học quản trị mạng Cisco như CCNA, CCNP.... Các khóa học quản trị mạng Cisco như CCNA, CCNP.... Các khóa học quản trị mạng Cisco như CCNA, CCNP.... Các khóa học quản trị mạng Cisco như CCNA, CCNP.... Các khóa học quản trị mạng Cisco như CCNA, CCNP.... Các khóa học quản trị mạng Cisco như CCNA, CCNP.... Các khóa học quản trị mạng Cisco như CCNA, CCNP.... Các khóa học quản trị mạng Cisco như CCNA, CCNP.... Các khóa học quản trị mạng Cisco như CCNA, CCNP.... 

CCNA certification (Cisco Certified Network Associate) validates the ability to install, configure, operate, and troubleshoot medium-size routed and switched networks, including implementation and verification of connections to remote sites in a WAN. 
The new CCNA certification curriculum from Cisco includes basic mitigation of security threats, introduction to wireless networking concepts and terminology, and focuses on real-world performance based skills. CCNA certification features (but is not limited to) the use of these protocols: IP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP), Serial Line Interface Protocol Frame Relay, Routing Information Protocol Version 2 (RIPv2), VLANs, Ethernet, and access control lists (ACLs).
NetCom's CCNA Certification course prepares students for all required CCNA certification exams. The CCNA Certification course also includes CCENT certification prep...

This is a 7 day boot camp aimed towards IT professionals seeking to get their CCNA and CCDA certifications.
The Cisco Certified Network Associate (CCNA) Boot Camp is a thorough five day program taught by the industry's leading and most exceptional CCIE level instructors. Prospective CCNA and CCENT students should have a background and apprentice familiarity in networking knowledge. Accredited CCNA certified professionals can install, configure, and operate LAN, WAN, and dial access services for small scale networks including but not limited to use of these protocols: IP, IGRP, Serial, Frame Relay, IP RIP, VLANs, RIP, Ethernet, access lists.
The CCDA certification (Cisco Certified Design Associate) indicates a foundation or apprentice knowledge of network design for the Cisco Internetwork Infrastructure. CCDA certified professionals can design routed and switched network infrastructures involving LAN, WAN, and dial access services for businesses and organizations...

Cung cấp hệ thống lý thuyết và kỹ năng về hệ thống mạng, chuẩn bị cho kỳ thi lấy chứng chỉ chuyên viên mạng Cisco (CCNA) được công nhận trên 150 nước trên toàn thế giới. Chương trình CCNA giới thiệu các kiến thức căn bản và công nghệ quan trọng của mạng máy tính như khái niệm các tầng trong Mạng (Network Layer), LAN, WAN, định tuyến (routing), Chuyển mạch (switching)… giúp học viên có đủ tự tin làm các công việc như thiết kế, lắp đặt, bảo trì sửa chữa hệ thống mạng trong môi trường Mạng và Internet ngay sau khi tốt nghiệp...

Chương trình CCNP sẽ mang đến cho học viên kiến thức nâng cao trong việc cấu hình và xử lý các tình huống trên các hệ thống mạng lớn và phức tạp. Trình độ CCNP tương ứng với chứng chỉ cùng tên của CISCO: Cisco Certified Network Professional (CCNP).

Chứng chỉ CCNP chứng nhận một trình độ cao cấp về lĩnh vực công nghệ mạng. Ở trình độ này, một chuyên gia có thể lắp đặt, cấu hình, vận hành, xử lý sự cố cho các mạng LAN, WAN, WLAN và thực hiện các dịch vụ truy xuất từ xa cho các hệ thống mạng lớn từ 100 đến 500 thiết bị dùng đầu cuối với đa dạng các cơ chế giao tiếp khác nhau: IPv4, IPv6, OSPF, EIGRP, BGP, PPP, Frame-Relay, Ethernet, FastEthernet, GigabitEthernet, Bridging, AAA, WLAN...

SUPPORT

Transaction add: 6f - 142 Doi Can - Ba Dinh - Ha Noi
Phone: 0462 736 876
Email: trainning@dft.vn