CCNP - Cisco Certified Network Professional Training Package

About the CCNP - Cisco Certified Network Professional

Chương trình CCNP sẽ mang đến cho học viên kiến thức nâng cao trong việc cấu hình và xử lý các tình huống trên các hệ thống mạng lớn và phức tạp. Trình độ CCNP tương ứng với chứng chỉ cùng tên của CISCO: Cisco Certified Network Professional (CCNP).

Chứng chỉ CCNP chứng nhận một trình độ cao cấp về lĩnh vực công nghệ mạng. Ở trình độ này, một chuyên gia có thể lắp đặt, cấu hình, vận hành, xử lý sự cố cho các mạng LAN, WAN, WLAN và thực hiện các dịch vụ truy xuất từ xa cho các hệ thống mạng lớn từ 100 đến 500 thiết bị dùng đầu cuối với đa dạng các cơ chế giao tiếp khác nhau: IPv4, IPv6, OSPF, EIGRP, BGP, PPP, Frame-Relay, Ethernet, FastEthernet, GigabitEthernet, Bridging, AAA, WLAN...

Course Fee: 
25500 $

Giới thiệu chung

 • Chương trình CCNP sẽ mang đến cho học viên kiến thức nâng cao trong việc cấu hình và xử lý các tình huống trên các hệ thống mạng lớn và phức tạp. Trình độ CCNP tương ứng với chứng chỉ cùng tên của CISCO: Cisco Certified Network Professional (CCNP).
 • Chứng chỉ CCNP chứng nhận một trình độ cao cấp về lĩnh vực công nghệ mạng. Ở trình độ này, một chuyên gia có thể lắp đặt, cấu hình, vận hành, xử lý sự cố cho các mạng LAN, WAN, WLAN và thực hiện các dịch vụ truy xuất từ xa cho các hệ thống mạng lớn từ 100 đến 500 thiết bị dùng đầu cuối với đa dạng các cơ chế giao tiếp khác nhau: IPv4, IPv6, OSPF, EIGRP, BGP, PPP, Frame-Relay, Ethernet, FastEthernet, GigabitEthernet, Bridging, AAA, WLAN...

CCNP (Route)- Cisco Certified Network Professional (642-902)

Giới thiệu chương trình Route:

Khóa học Route được thiết kế dành cho các kỹ sư mạng muốn nâng cao kỹ năng và có thể làm việc độc lập với các giải pháp mạng phức tạp.

Học viên tham gia khóa học sẽ được học cách lập kế hoạch, cấu hình, và kiểm tra việc triển khai các giải pháp định tuyến có tính bảo mật trên mạng LAN doanh nghiệp và trên mạng WAN sử dụng nhiều giao thức định tuyến. Khóa học cũng đề cập đến việc cấu hình các giải pháp để hỗ trợ các chi nhánh doanh nghiệp và các người dùng di động.

Khả năng đạt được sau khi tham dự khóa học:

 • Lập kế hoạch và xây dựng tài liệu lưu trữ về việc cấu hình và kiểm tra hoạt động của các giao thức định tuyến cũng như sự tối ưu hóa chúng trong môi trường mạng doanh nghiệp.
 • Nắm vững các công nghệ, thành phần, và metric của giao thức EIGRP được sử dụng để triển khai và kiểm tra hoạt động của giao thức EIGRP trên các mạng cỡ lớn, với nhiều yêu cầu phức tạp khác nhau.
 • Nắm vững và phân tích được hoạt động và lợi ích của kiến trúc OSPF đa vùng đối với hoạt động định tuyến của mạng, từ đó có thể triển khai và kiểm tra được hoạt động của giao thức OSPF trong một mạng doanh nghiệp phức tạp.
 • Triển khai và kiểm tra hoạt động của giải pháp phân phối các lớp mạng giữa các giao thức định tuyến khác nhau.
 • Đánh giá được hiệu suất mạng và nắm vững các công cụ cần thiết của Cisco IOS để thực hiện được sự điều khiển tuyến lớp 3.
 • Triển khai và kiểm tra giải pháp lớp 3 sử dụng giao thức BGP để kết nối một mạng doanh nghiệp với một nhà cung cấp dịch vụ.

Kiến thức đạt được:

 • Giới thiệu về các dịch vụ định tuyến.
 • Triển khai giải pháp định tuyên dựa trên nền EIGRP.
 • Triển khai OSPF đa vùng.
 • Triển khai giải pháp phân phối (redistribution) trên nền IPv4.
 • Triển khai khả năng điều khiển tuyến (path control).
 • Kết nối một mạng doanh nghiệp với một mạng ISP.
 • Triển khai IPv6.
 • Triển khai các tính năng định tuyến cho chi nhánh doanh nghiệp và người dùng di động

CCNP (Switch)- Cisco Certified Network Professional (642-813)

Giới thiệu chương trình Switch:

Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cho việc hoạch định, cấu hình, kiểm tra và triển khai các giải pháp chuyển mạch phức tạp cho mạng doanh nghiệp sử dụng mô hình kiến trúc mạng doanh nghiệp của Cisco. Khóa học cũng đề cập đến các vấn đề về bảo mật cho VLAN, các vấn đề về mạng không dây (Wireless LAN) cũng như các vấn đề về voice và video trong mạng doanh nghiệp.

Khóa học Switch (642 – 813) là một trong những khóa học của CCNP (Cisco Certified Network Professional) của Cisco. Khóa học này được thiết kế để cho sinh viên hiểu cách quản lý những thiết bị chuyển mạch trong môi trường doanh nghiệp lớn.

Khả năng đạt được sau khi tham dự khóa học

 • Phân tích được kiến trúc mạng chuyển mạch của doanh nghiệp.
 • Triển khai được hệ thống các VLAN cho mạng doanh nghiệp.
 • Triển khai và tối ưu hệ thống Spanning – tree trong mạng doanh nghiệp.
 • Thực hiện định tuyến giữa các VLAN.
 • Triển khai được một mạng chuyển mạch có tính dự phòng cao, thực hiện các công nghệ dự phòng sử dụng các switch đa tầng trong môi trường mạng doanh nghiệp.
 • Thực hiện các tính năng bảo mật trên switch cho môi trường mạng chuyển mạch của doanh nghiệp.
 • Tích hợp công nghệ LAN không dây (wireless LAN) vào môi trường mạng doanh nghiệp.
 • Cung cấp các giải pháp về voice và video cho một mạng doanh nghiệp.

Nội dung chương trình:

 • Phân tích kiến trúc mạng chuyển mạch của doanh nghiệp.
 • Triển khai hệ thống các VLAN cho mạng doanh nghiệp.
 • Triển khai và tối ưu hệ thống Spanning – tree trong mạng doanh nghiệp.
 • Thực hiện định tuyến giữa các VLAN.
 • Triển khai dự phòng trạm đầu tiên (first hop) trong môi trường mạng doanh nghiệp.
 • Triển khai mạng có tính sẵn sàng cao (high availability).
 • Ngăn chặn sự mất dịch vụ và đánh cặp dữ liệu trong một mạng doanh nghiệp.
 • Tích hợp công nghệ LAN không dây (wireless LAN) vào môi trường mạng doanh nghiệp.
 • Cung cấp các giải pháp về voice và video cho một mạng doanh nghiệp.

CCNP (TShoot)- Cisco Certified Network Professional (642-832)

Giới thiệu chương trình TSHOOT:

Chương trình TSHOOT cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết giúp cho học viên có thể thao tác chẩn đoán, xử lý sự cố và duy trì hoạt động mạng IP nhanh chóng và hiệu quả nhất. Học viên sau khi hoàn tất khóa học sẽ có khả năng lên kế hoạch và thực hiện các thao tác bảo trì, bảo dưỡng thường nhật trên các hệ thống định tuyến và chuyển mạch phức tạp; đồng thời nắm bắt được các quy trình hỗ trợ việc xử lý sự cố và bảo trì hệ thống.

Khóa học TSHOOT (642 – 832) là một trong những khóa học thành phần góp phần cấu thành nên chương trình CCNP (Cisco Certified Network Professional) của Cisco.

Khả năng đạt được sau khi tham dự khóa học

 • Lập kế hoạch và văn bản hóa các thao tác bảo trì được thực hiện trong mạng doanh nghiệp.
 • Phát triển quy trình xử lý sự cố giúp nhận dạng và giải quyết các vấn đề trong mạng phức tạp.
 • Lựa chọn các công cụ hỗ trợ tốt nhất trong việc xử lý sự cố và duy trì hoạt động của hệ thống.
 • Thực hành các thủ tục bảo trì, nhận dạng và khắc phục lỗi trong mạng chuyển mạch.
 • Thực hành các thủ tục bảo trì, nhận dạng và khắc phục lỗi trong mạng định tuyến.
 • Thực hành các thủ tục bảo trì, nhận dạng và khắc phục lỗi trong cơ sở hạ tầng mạng bảo mật.
 • Xử lý các sự cố và đảm bảo hoạt động cho hệ thống.

Nội dung chương trình

 • Tổng quan về khóa học
 • Lập kế hoạch cho việc bảo trì các hệ thống mạng phức tạp
 • Lựa chọn các công cụ và ứng dụng phục vụ việc bảo trì và xử lý sự cố
 • Xây dựng quy trình xử lý sự cố cho hệ thống mạng doanh nghiệp
 • Bảo trì và xử lý các sự cố trong mạng chuyển mạch campus
 • Bảo trì và xử lý sự cố liên quan khi sử dụng các giải pháp định tuyến
 • Bảo trì và xử lý sự cố liên quan khi sử dụng các giải pháp bảo mật hệ thống mạng
 • Bảo trì và xử lý sự cố trong các hệ thống mạng doanh nghiệp phức tạp
 • Xử lý các sự cố về hiệu suất hoạt động trên hệ chuyển mạch
 • Xử lý các sự cố liên quan đến mạng wireless
 • Xử lý các sự cố liên quan đến công nghệ VoIP
 • Xử lý các sự cố liên quan đến công nghệ Video
 • Xử lý các sự cố liên quan đến công nghệ Multicast
 • Xử lý các sự cố phát sinh khi sử dụng tính năng NAT và PAT
 • Xử lý các sự cố liên quan đến giao thức DHCP
 • Xử lý các sự cố liên quan đến IPv6, OSPFv3 và RIPng

Khả năng đạt được sau khi tham dự khóa học:

 • Lập kế hoạch và xây dựng tài liệu lưu trữ về việc cấu hình và kiểm tra hoạt động của các giao thức định tuyến cũng như sự tối ưu hóa chúng trong môi trường mạng doanh nghiệp.
 • Nắm vững các công nghệ, thành phần, và metric của giao thức EIGRP được sử dụng để triển khai và kiểm tra hoạt động của giao thức EIGRP trên các mạng cỡ lớn, với nhiều yêu cầu phức tạp khác nhau.
 • Nắm vững và phân tích được hoạt động và lợi ích của kiến trúc OSPF đa vùng đối với hoạt động định tuyến của mạng, từ đó có thể triển khai và kiểm tra được hoạt động của giao thức OSPF trong một mạng doanh nghiệp phức tạp.
 • Triển khai và kiểm tra hoạt động của giải pháp phân phối các lớp mạng giữa các giao thức định tuyến khác nhau.
 • Đánh giá được hiệu suất mạng và nắm vững các công cụ cần thiết của Cisco IOS để thực hiện được sự điều khiển tuyến lớp 3.
 • Triển khai và kiểm tra giải pháp lớp 3 sử dụng giao thức BGP để kết nối một mạng doanh nghiệp với một nhà cung cấp dịch vụ.

Kiến thức đạt được:

 • Giới thiệu về các dịch vụ định tuyến.
 • Triển khai giải pháp định tuyên dựa trên nền EIGRP.
 • Triển khai OSPF đa vùng.
 • Triển khai giải pháp phân phối (redistribution) trên nền IPv4.
 • Triển khai khả năng điều khiển tuyến (path control).
 • Kết nối một mạng doanh nghiệp với một mạng ISP.
 • Triển khai IPv6.
 • Triển khai các tính năng định tuyến cho chi nhánh doanh nghiệp và người dùng di động

Support Online

Transaction add: 6f - 142 Doi Can - Ba Dinh - Ha Noi
Phone: 0462 736 876
Email: trainning@dft.vn