CCNA- Cisco Certified Network Associate (640-802) Training Package

About the CCNA- Cisco Certified Network Associate (640-802)

Cung cấp hệ thống lý thuyết và kỹ năng về hệ thống mạng, chuẩn bị cho kỳ thi lấy chứng chỉ chuyên viên mạng Cisco (CCNA) được công nhận trên 150 nước trên toàn thế giới. Chương trình CCNA giới thiệu các kiến thức căn bản và công nghệ quan trọng của mạng máy tính như khái niệm các tầng trong Mạng (Network Layer), LAN, WAN, định tuyến (routing), Chuyển mạch (switching)… giúp học viên có đủ tự tin làm các công việc như thiết kế, lắp đặt, bảo trì sửa chữa hệ thống mạng trong môi trường Mạng và Internet ngay sau khi tốt nghiệp...

Course Fee: 
10500 $

Giới thiệu chương trình

Cung cấp hệ thống lý thuyết và kỹ năng về hệ thống mạng, chuẩn bị cho kỳ thi lấy chứng chỉ chuyên viên mạng Cisco (CCNA) được công nhận trên 150 nước trên toàn thế giới. Chương trình CCNA giới thiệu các kiến thức căn bản và công nghệ quan trọng của mạng máy tính như khái niệm các tầng trong Mạng (Network Layer), LAN, WAN, định tuyến (routing), Chuyển mạch (switching)… giúp học viên có đủ tự tin làm các công việc như thiết kế, lắp đặt, bảo trì sửa chữa hệ thống mạng trong môi trường Mạng và Internet ngay sau khi tốt nghiệp.

Khả năng đạt được sau khi tham dự chương trình

 • Cấu hình hệ thống mạng theo yêu cầu.
 • Lắp đặt bộ chuyển mạch (Switch) và bộ định tuyến (Router) trong môi trường mạng phức tạp của công ty với cấu trúc LAN và WAN của Cisco.
 • Hiểu biết về vai trò của dự phòng hệ thống chuyển mạch.
 • Thiết kế định tuyến cho hệ thống mạng.
 • Thiết lập cấu hình Router, tổ chức hệ thống bảo mật cho công ty.
 • Giải quyết sự cố trong hệ thống mạng

Nội dung chương trình

 • Khái niệm tổng quan về mạng
 • Lắp ráp và đấu cáp các thiết bị Cisco
 • Điều hành và cấu hình thiết bị chạy Cisco IOS
 • Quản lý môi trường mạng của bạn
 • Vận hành thiết bị chuyển mạch
 • Mở rộng mạng chuyển mạch với VLAN
 • Gia tăng kết nối mạng với TCP/IP
 • Vận hành hệ thống định tuyến
 • Quản lý luồng dữ liệu IP với Danh sách truy cập
 • Thiết lập kết nối Point-to-Point
 • Thiết lập một kết nối Frame Relay

Chứng chỉ:

Chứng chỉ hoàn thành khoá học sẽ được cấp nếu bạn tham dự 80% các buổi học trở lên và thi đậu kỳ thi cuối khoá.

Support Online

Transaction add: 6f - 142 Doi Can - Ba Dinh - Ha Noi
Phone: 0462 736 876
Email: trainning@dft.vn